AUTOMATYKA OPP

Automatyka-OPP – to profesjonalna kadra inżynierska i techniczna. To także doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie licznych układów sterowania i automatyki dla różnych dziedzin przemysłu , to także gwarancja ich jakości i niezawodności dzięki ich realizacji we własnym warsztacie monterskim.

Zakres działania firmy obejmuje:

Zakres Przemysłowy:

 • projektowanie sterowania elektrycznego maszynami i urządzeniami,
 • wykonywanie dokumentacji elektrycznej sterowania maszynami na podstawie aktualnych norm i przepisów unijnych,
 • projektowanie algorytmów i programowanie sterowników PLC sterujących maszynami i procesami przemysłowymi,
 • projektowanie wizualizacji i programowanie dotykowych paneli operatorskich HMI,
 • programowanie regulatorów procesów przemysłowych,
 • Sterowanie procesami technologicznymi z zastosowaniem mikroprocesorowych sterowników PLC oraz wizualizację TOUCHSCREEN procesów technologicznych.
 • Wykonawanie układów sterowania i automatyki według własnych lub zleconych projektów.
 • Wykonywanie napraw doraźnych i awaryjnych sterowania elektrycznego maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie nowego sterowania do istniejących urządzeń przywracającego lub polepszającego ich funkcjonalność, opartego na sterownikach PLC, regulatorach elektronicznych.
 • Realizacja układów automatyki i sterowania „To door” tzn. począwszy od projektu poprzez prefabrykację szaf sterowniczo kończąc na montażu i uruchomieniu u klienta.
 • Szkolenia personelu i obsługi w bezpiecznym i efektywnym posługiwaniu się sterowaniem uruchomionym u klienta.

 

Zakres przemysłu piekarskiego i cukierniczego:

 • Wykonywanie napraw doraźnych i awaryjnych sterowania elektrycznego urzadzeń firm SPOMASZ BYDGOSZCZ I IBIS, MMBartkowiak,
 • programowanie i korygowanie ustawień sterowników PLC i paneli HMI zastosowanych w maszynach firm SPOMASZ BYDGOSZCZ I IBIS, MMBartkowiak,
 • dostosowanie maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 01.05.2005 do wymogów norm i dyrektyw unijnych,
 • projektowanie sterowania ciągów technologicznych w piekarniach i cukierniach.

 

Zakres automatyki obiektowej:

Projektowanie i wykonywanie inteligentnego sterowania obiektów i       budynków m.in. sterowanie instalacjami oświetlenia, ogrzewania i wentylacji oraz kontroli i zarządzania dostępem w obiektach przemysłowych, mającego na celu optymalizację funkcjonalności i redukcję kosztów.